Welke watervogels leven er rondom de boomgaard

De watervogels hieronder afgebeeld, zijn te vinden in de omgeving van de boomgaard, Berkel, Grote Gracht en het Vogelpark:

 

Aalscholver

Blauwe reiger


Canadese gans


Fuut


Grauwe gans


Kleine mantelmeeuw


Knobbelzwaan

Kokmeeuw

 

Kuifeend

 

Meerkoet

 

Muskuseend

Boerengans

Stormmeeuw

 

Visdief

 W

Waterhoen

 

Wilde eend

Zilvermeeuw

 

 

 Wil je nog meer weten over watervogels en de tellingen, ga dan naar:

http://www.vwg-zutphen.nl/telling/wavotellingen2009_stadswater.html