Reconstructie boomgaard

Anno 2012 waren er nog 18 appel- en perenbomen overgebleven uit de vroegere boomgaard van vader en zoon Lijsen. 

 Op 22 augustus 2012 heeft pomoloog Marcel Tross de bomen gedetermineerd. Daaruit blijkt dat er veel verschillende soorten oude fruitrassen staan zoals:  Notarisappel, Princesse Noble, Goudreinet, Zure grauwe Reinette, Laxton's Fortune, May Queen, Schone van Boskoop (Goudreinette), Laxton's Superbe,  Sterappel, Early Laxton, Winter Prinzenapfel, Souvenir du Congrès en de in Nederland nog sporadisch voorkomende English Winter Gold Pearmain en Beurré Napoleon.

  

  

22 augustus 2012

Pomoloog Marcel Tross onderzoekt de verschillende rassen in de boomgaard.

 Herstel

 In 2012 is een plan gemaakt om de boomgaard te redden. De staat van de boomgaard was zeer verwaarloosd.

Er was geen onderhoudsbeleid en de kans was groot dat binnen een tiental jaren de huidige bomen verdwenen zouden zijn en niets meer aan de oude boomgaard zou herinneren. Deze zou verloren gaan en niet meer terugkomen. Cultuurhistorisch en landschappelijk een groot verlies en dus was er actie nodig. Uitgangspunten


Herplant van totaal 27 bomen van oude fruitrassen (hoogstam appels en peren).

De oorspronkelijke vier rijen bomen van de boomgaard in ere herstellen.

Plaatsen van een informatietableau met informatie over de historie van de boomgaard, uitleg over oude fruitrassen en het belang van behoud voor de toekomst.

Om er voor te zorgen dat de boomgaard ook in de toekomst voldoende zorg en vakkundig onderhoud krijgt zal Snoeiwerkgroep Venel van de IVN afdeling Zutphen-Warnsveld de bomen blijvend onderhouden.


Heeft u intersse dan kunt u zich aanmelden via de website van het IVN: www.ivn.nl/zutphen