Historie

Al op oude plattegronden van de vestingstad Zutphen is het perceel van de boomgaard terug te vinden. Eerst in de 17e en 18e eeuw als eiland, waarna aan het eind van de 18e eeuw een verbinding werd gemaakt met het vaste land en het een schiereilandje werd, gelegen net buiten de Zutphense vestingwallen. Het was een deel van de zogenaamde contre-escarpe (buitenwal met gedekte weg) van de vesting, aangelegd omstreeks 1615.

Door de vestingfunctie was het terrein open en groen, wat ook op kaarten uit de 17e en 18e eeuw te zien is. Het is nooit bebouwd is geweest. Ook bomen stonden er aanvankelijk niet vanwege het vrije schootsveld. Na de opheffing van de vesting Zutphen in 1874 werden de vestinggronden vrijgegeven voor nieuwe functies.

Vermoedelijk is het perceel tussen Coehoornsingel en de toenmalige Louisesingel eerst in gebruik geweest als tuinbouwgrond en werd het na de aankoop door M.G.A. Lijsen in 1922 een boomgaard.

Oude ansicht van de Berkel het perceel van de boomgaard (poststempel 1904).

Oude ansicht van de Berkel en de Berkelsingel met links de boomgaard van Lijsen (poststempel 1935).