Het land van Lijsen

Rechts van de Berkel de vroegere boomgaard van Martinus G.A. Lijsen 

(nu: Bongerdspad), foto uit ca. 1930.

Op bovenstaande foto de boomgaard van Martinus G.A. Lijsen in de jaren '30 van de vorige eeuw. In de volksmond vroeger ook wel Het land van Lijsen genoemd.

De huidige boomgaard loopt vanaf de Coehoornsingel tot het Jan Nieuwburg bruggetje (2009). Oorspronkelijk liep de boomgaard vanaf de Coehoornsingel tot de Louisesingel (nu Isendoornstraat) en was meer dan twee keer zo groot, namelijk 36 are.

Toen Martinus Gerhardus Arnoldus Lijsen (geb. 1858) houtkoper en fruitkweker, het perceel in 1922 van J.M. Nengerman (voor 10.000 gulden)kocht, heeft hij vermoedelijk de fruitbomen aangeplant. Dit vermoeden is gebaseerd op het feit dat de bestaande bomen omstreeks 80 tot 90 jaar oud zijn.

De boomgaard was niet zoals nu toegankelijk voor publiek. Tijdens de oogsttijd hield Martinus Lijsen verkoop van het fruit in de boomgaard aan de stadsbewoners of bezorgde het fruit op bestelling met de handkar bij de mensen thuis.

Na de dood van Martinus Lijsen in 1948 nam zijn zoon de boomgaard over, waarna hij het perceel in 1964 verkocht aan de gemeente Zutphen. Hierna raakte de boomgaard in verval. De verbinding Berkel-Grote Gracht werd in 1968 gedicht. In 2009 is de verbinding weer hersteld (Jan Nieuwburg bruggetje). In 1985 werd basisschool de Bongerd gebouwd. Vermoedelijk is toen een deel van de boomgaard gerooid, maar dat kan ook eerder geweest zijn. De overige fruitbomen werden niet meer onderhouden. Zo werd het een vergeten boomgaard.

  

Foto's uit ca. 1945-1950.